SOMF
 
www.matthandlare.com / OM SOMF
 
Sveriges Orientmatthandlares Förening>>> Startsidan
 
>> Startsidan  
>> Butikerna  
>> Om SOMF
>> Meddelanden  
>> Kontakta oss  
   
 
 

SOMF för trygga mattköp

I alla tider och kulturer har knutna och vävda mattor utgjort grunden till människors hem. Orientens nomader sa ”där jag rullar ut min matta, finner jag mitt hem”.

En vacker matta välkomnar och värmer, den skänker glädje och stimulans, den ger ro och pryder sin plats. Men att köpa bra orientmattor kräver kunskap.

Den 2 juni 1971 bildades Sveriges Orientmatthandlares Förening på Drottningholms värdshus utanför Stockholm. Syftet var att skapa en sammanslutning av seriösa matthandlare som möter sina kunder med fackmannamässig upplysning, ärlig prissättning, seriös marknadsföring och god service. 36 år senare är vi 15 unika medlemsföretag spridda över landet, som i sin mångfald arbetar efter dessa principer.

För att trygga konsumenternas förtroende och säkerhetsställa föreningens höga status på marknaden, väljs medlemsföretagen in efter noggrann kontroll. Idag är föreningens goda renommé välkänd hos myndigheter, försäkringsbolag och media, men allra viktigaste hos våra kunder.

Bo Nestrell - Ordförande
Sveriges Orientmatthandlares Förening

 
 

www.matthandlare.com - webmaster: Ali Arhan
2007©Sveriges Orientmatthandlares Förening